Välkommen!

Eva Portnoff-Klatzkow

Hej och Välkommen till min blogg "Eva P Art Café". 

Jag älskar konst och när jag reser i olika länder söker jag genast upp gallerier och museer. Det är härligt att få se objekten i verklighet.

Min man ägde under några år ett galleri i Stockholm och det var där jag på allvar började studera konstnärer och deras alster.

Jag var ordförande vid ett tillfälle när Gota AB bildades och där ingick Götabanken, Skaraborgsbanken o Wermlandsbanken o deras konstföreningar.  

Under en tid bodde jag på Mallorca och arbetade i en konstsalong.

Gå in på Menyraden o tryck på den konstnär som du önskar titta lite närmare på.

Hoppas du ska finna nöje i min blogg Cool

Hello and welcome to my blog "Eva P Art Café" .

I love art and when I travel in different countries I search up immediately galleries and museums. It is wonderful to see the objects in reality.

My husband owned, a few years ago, a gallery in Stockholm and it was there that I began to seriously study the artists and their works.

I was chairman of an occasion when Gota AB was formed, including Götabanken, Skaraborgsbanken o Wermlandsbanken and their art associations.

For a time I lived in Mallorca and worked in an art salon.

Go into the menu bar and press the artist you want a closer look at.

Hope you will find pleasure in my blog Cool

Eva P Art Café

Eva Portnoff-Klatzkow Stockholm, Sweden

Pablo Picasso - Portrait of Dora Maar 1937

Wassily Kandinsky - Swinging 1925

Juan Gris - Les Trois Cartes 1913