Konstalbum-Albert Gleizes

Albert Gleizes var en fransk målare, grafiker och konstskribent. Gleizes började som självlärd att måla omkring 1901 i impressionistisk tradition. Hans första landskapsmålningar från Courbevoie var särskilt inspirerade av Sisley eller Pissarro. Efter en mycket kort period i fauvismens anda imponerades 1909 så starkt av en målning av Le Fauconnier att han övergav sitt tidigare impressionistiska manér och tog kontakt med andra kubistiska målare.

År 1910 började en grupp bildas som inkluderade Gleizes, Jean MetzingerFernand Léger och Robert och Sonia Delaunay. De träffades regelbundet på Henri le Fauconnier ateljé på rue Notre-Dame-des-Champs, nära Boulevard de Montparnasse. Dessa soaréer skulle ofta också besökas av författare som Guillaume ApollinaireRoger AllardRené ArcosPaul FortPierre-Jean JouveAlexandre MercereauJules Romains och André Lax.

Albert Gleizes, was a French painter, graphic artist and art writer. Gleizes began as a self-taught painting around 1901 in the Impressionist tradition. His first landscape paintings of Courbevoie was particularly inspired by Sisley and Pissarro. After a very short period of fauvismens spirit impressed in 1909 as strong of a painting by Le Fauconnier that he abandoned his earlier Impressionist mannerisms and made ​​contact with other cubist painters.

In 1910, a group formed that included Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, Robert and Sonia Delaunay. They met regularly at the Henri Le Fauconnier 's studio on rue Notre-Dame- des-Champs, near the Boulevard de Montparnasse. These soirees were often also attended by writers such as Guillaume Apollinaire, Roger Allard, René Arcos, Paul Fort, Pierre-Jean Jouve, Alexandre Mercereau, Jules Romains and André Salmon. (Wikipedia)