Konstalbum-Albert Gleizes

Albert Gleizes B: 8 Dec 1881 in Paris, France D: 23 Jun 1953 in Saint-Rémy-de-Provence, France

Albert Gleizes - Man in a Hammock 1909

Albert Gleizes - Football Players 1912

Albert Gleizes - Les Baigneuses 1912

Albert Gleizes - Composition with House and Church 1912

Albert Gleizes - Women Sewing, Femmes Cousant 1913

Albert Gleizes - Conversations, Paysage Cubiste 1914

Albert Gleizes - Estudio de Nueva York

Albert Gleizes - Composition Abstraite

Albert Gleizes - Portrait of Igor Stravinsky 1914

Albert Gleizes - Paysage avec un Arbre (Landscape with Tree) 1914

Albert Gleizes - Paysage 1914

Albert Gleizes - Broadway 1915

Albert Gleizes - Étude de Portrait de Florent Schmitt 1915

Albert Gleizes - Portrait of Georges Valmier 1915

Albert Gleizes - Danseuse Espagnole 1916

Albert Gleizes - Danseuse Espagnole 1916

Albert Gleizes - On a Sailboat 1916

Albert Gleizes - Vers le Port 1916

Albert Gleizes - Serrieres 1916

Albert Gleizes - Landscape

Albert Gleizes - Acrobats 1916

Albert Gleizes - Portrait of Juliette Roche 1917

Albert Gleizes - Sur des clowns, Expo 1917

Albert Gleizes - Woman with Black Glove 1920

Albert Gleizes - Arbre Devant le Pont de Serrières 1922

Albert Gleizes - The Student 1925

Albert Gleizes - Autoportrait 1927

Albert Gleizes - Composition Rouge-Brune ca 1940

Albert Gleizes - The Village 1944

Albert Gleizes - Vase de Fleurs et Livres 1947

Albert Gleizes - L'Homme au Hamac 1913

Albert Gleizes - Composition pour Jazz 1915

Albert Gleizes var en fransk målare, grafiker och konstskribent. Gleizes började som självlärd att måla omkring 1901 i impressionistisk tradition. Hans första landskapsmålningar från Courbevoie var särskilt inspirerade av Sisley eller Pissarro. Efter en mycket kort period i fauvismens anda imponerades 1909 så starkt av en målning av Le Fauconnier att han övergav sitt tidigare impressionistiska manér och tog kontakt med andra kubistiska målare.

År 1910 började en grupp bildas som inkluderade Gleizes, Jean MetzingerFernand Léger och Robert och Sonia Delaunay. De träffades regelbundet på Henri le Fauconnier ateljé på rue Notre-Dame-des-Champs, nära Boulevard de Montparnasse. Dessa soaréer skulle ofta också besökas av författare som Guillaume ApollinaireRoger AllardRené ArcosPaul FortPierre-Jean JouveAlexandre MercereauJules Romains och André Lax.

Albert Gleizes, was a French painter, graphic artist and art writer. Gleizes began as a self-taught painting around 1901 in the Impressionist tradition. His first landscape paintings of Courbevoie was particularly inspired by Sisley and Pissarro. After a very short period of fauvismens spirit impressed in 1909 as strong of a painting by Le Fauconnier that he abandoned his earlier Impressionist mannerisms and made ​​contact with other cubist painters.

In 1910, a group formed that included Gleizes, Jean Metzinger, Fernand Léger, Robert and Sonia Delaunay. They met regularly at the Henri Le Fauconnier 's studio on rue Notre-Dame- des-Champs, near the Boulevard de Montparnasse. These soirees were often also attended by writers such as Guillaume Apollinaire, Roger Allard, René Arcos, Paul Fort, Pierre-Jean Jouve, Alexandre Mercereau, Jules Romains and André Salmon. (Wikipedia)