Konstalbum-Sonia Delaunay

Sonia Delaunay-Terk B: 14 Nov 1885 in Gradizk, Russian Empire D: 5 Dec 1979 in Paris, France

Sonia Delaunay-Terk

Sonia Delaunay-Terk

Sonia Delaunay-Terk - Composition 7, 1930

Sonia Delaunay - Fashion Illustration

Sonia Delaunay - Fashion Illustration

Sonia - Three Women Dressed Simultaneously

Sonia Delaunay - 1928

Sonia Delaunay - Cleopatra 1918

Sonia Delaunay - Composition 35, 1930

Sonia Delaunay - Distant Journeys 1937

Sonia Delaunay - Orphism Movement

Sonia Delaunay - Portrait of Philomene 1907

Sonia Delaunay - Rhytm 1945

Sonia Delaunay - Sleeping Girl 1907

Sonia Delaunay - Tableaux Vivants 1920's

Sonia Delaunay-Terk - Composition 24, 1930

Sonia Dalaunay - Composition 31, 1930

Sonia Dalaunay - Dubonnet 1914

Sonia Dalaunay - Fashion Illustration

Sonia Delaunay-Terk - Composition 31, 1930

Sonia Delaunay-Terk - Vogue Cover

Sonia Delaunay - 1967

Sonia Delaunay - Rhytm Colour 1954

Sonia Delaunay - Smithsonian's Cooper-Hewitt National Design Museum, March-June 2011

Sonia Delaunay-Terk - Zenith

Sonia Delaunay - Color Rhythm 1967

Sonia Delaunay - Composition 12, 1930

Sonia Delaunay - Composition 19, 1930

Sonia Delaunay - Composition 29, 1930

Sonia Delaunay - Composition for XXE Siecle 1972

Sonia Delaunay - Composition with Green and Blue

Sonia Delaunay - Distant Journeys 1937

Sonia Delaunay - Electric Prisms

Sonia Delaunay - Fabric Pattern 1928

Sonia Delaunay - Fashion Illustration

Sonia Delaunay - Fashion Illustration

Sonia Delaunay - Fashion Illustration

Sonia Delaunay - Flamenco Dancer 1916

Sonia Delaunay - Flamenco Singer 1916

Sonia Delaunay - Icarus

Sonia Delaunay - Modernism

Sonia Delaunay - Montjole

Sonia Delaunay - Philomene 1907

Sonia Delaunay - Poems by tristan Tzara's Le Fruit Permis 1956

Sonia Delaunay - Portuguese Still Life 1916

Sonia Delaunay - Portuguese Market 1915

Sonia Delaunay-Terk, var en fransk konstnär av judisk börd och gift med Robert Delaunay och i likhet med sin make målade hon orfistiska konstverk med betoning på cirkelformer och färgernas optiska inverkan.

År 1964 blev hon den första levande kvinnliga konstnär som fick en retrospektiv utställning i Louvren. Hon blev medlem av den franska hederslegionen från 1975.

Målningen "Coccinelle" blev frimärke både i England och i Frankrike år 2004 för att fira hundra år med Entente Cordiale

Sonia Delaunay-Terk, was a French artist of Jewish birth and married to Robert Delaunay and, like her husband, she painted orfistic artworks with an emphasis on circular shapes and the colors optical effect.

In 1964 she became the first living female artist who was given a retrospective exhibition in the Louvre. She became a member of the French Legion of Honour in 1975.

The painting "Coccinelle" became stamp both in England and in France in 2004 to celebrate one hundred years of the Entente Cordiale. (Wikipedia)