Konstalbum-Sonia Delaunay

Sonia Delaunay-Terk, var en fransk konstnär av judisk börd och gift med Robert Delaunay och i likhet med sin make målade hon orfistiska konstverk med betoning på cirkelformer och färgernas optiska inverkan.

År 1964 blev hon den första levande kvinnliga konstnär som fick en retrospektiv utställning i Louvren. Hon blev medlem av den franska hederslegionen från 1975.

Målningen "Coccinelle" blev frimärke både i England och i Frankrike år 2004 för att fira hundra år med Entente Cordiale

Sonia Delaunay-Terk, was a French artist of Jewish birth and married to Robert Delaunay and, like her husband, she painted orfistic artworks with an emphasis on circular shapes and the colors optical effect.

In 1964 she became the first living female artist who was given a retrospective exhibition in the Louvre. She became a member of the French Legion of Honour in 1975.

The painting "Coccinelle" became stamp both in England and in France in 2004 to celebrate one hundred years of the Entente Cordiale. (Wikipedia)