Konstalbum-Sigrid Hjertén Grünewald

Sigrid Maria Hjertén, egentligen Grünewald, var en svensk konstnär, gift med Isaac Grünewald mellan 1911–1937 och mor till Iván Grünewald.

Hjertén utbildade sig ursprungligen till textilkonstnär. 1910 kom hon till Paris och ägnade sig efter studier för Henri Matisse (1910–1911) helt åt måleriet. Hennes debututställning ägde rum 1912 med gruppen De 8. Hon målade heminteriörer, stadsbilder, stilleben och porträtt i en dekorativ stil, som vid 1910-talets mitt övergick i en alltmer uttalad expressionism. År 1918 ägde den stora Expressionistutställningen rum på Liljevalchs Konsthall i Stockholm och Sigrid Hjertén ställde ut tillsammans med Isaac Grünewald och Leander Engström.

Sigrid Maria Hjertén, really Grünewald, was a Swedish artist, married to Isaac Grünewald between 1911-1937 and mother of Iván Grünewald.

Hjertén trained originally to textile artist. In 1910 she came to Paris and devoted herself, after studies of Henri Matisse (1910-1911), completely to painting. Her first exhibition took place in 1912 with the group The eighth. She painted home interiors, cityscapes, still lifes and portraits in a decorative style, which in the mid 1910s turned into an increasingly pronounced expressionism. In 1918 the big Expressionist Exhibition took place in Liljevalchs in Stockholm and Sigrid Hjertén exhibited along with Isaac Grünewald and Leander Engström. (Wikipedia)