Konstalbum-Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky B: 16 Dec 1866 (4 Dec g.s.) in Moscow, Russia D: 13 Dec 1944 in Neuilly-sur-Seine, France

Franz Marc & Vassily Kandinsky

Vassily Vassilyevich Kandinsky

Kandinsky & Münter

Kandinsky & Vaske

Vassily & Nina

Vassily with Nina in Germany

Vassily & Lodya

From Left- Irene Guggenheim, Kandinsky, Hilla Rebay, and Solomon R. Guggenheim

Vassily Kandinsky - Color Studies

Vassily Kandinsky - Solid Green

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Yellow Accompanying

Vassily Kandinsky - Contrasts 1937

Hommage to Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Improvisation No. 31 Sea Battle ca 1913

Vassily Kandinsky - 1943

Vassily Kandinsky - Composition X 1939

Vassily Kandinsky - Bedroom in Aintmillerstrasse 1909

Vassily Kandinsky - Bauhaus

Vassily Kandinsky - Fixed Points 1942

Vassily Kandinsky - Gravitation

Vassily Kandinsky - Kochel 1909

Vassily Kandinsky - Waterfall II, 1902

Wassily Kandinsky - 1929

Wassily Kandinsky - Balancement, Swinging 1925

Vassily Kandinsky

Wassily Kandinsky - Fragile 1931

Wassily Kandinsky - Gabriele Münter Painting in Kallmunz 1903

Wassily Kandinsky - Gabriele Münter, Kochel

Vassily Kandinsky - Painting No. 200, 1914

Wassily Kandinsky - Rider St George and the Dragon 1915

Wassily Kandinsky - Twilight 1943

Wassily Kandinsky - Upward Oct 1929

Wassily Kandinsky - White Cross Jan-June 1922

Wassily Kandinsky - Yellow Circle 1926

Wassily Kandinsky - Yellow, Red, Blue ca 1925

Wassily Kandinsky - Épanouissement 1943

Wassily Kandinsky - Dominant Curve 1936

Wassily Kandinsky - Red Circle

Wassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Aquarelle (Avec Tache Rouge) 1911

Vassily Kandinsky - Composition 1930

Vassily Kandinsky - Diagonale ca 1923

Vassily Kandinsky - Horizonale ca 1924

Wassily Kandinsky - Houses in Munich 1908

Wassily Kandinsky - Improvisation 28 Second Version 1912

Vasilij Vasiljevitj Kandinskij, var en rysk målare och grafiker och var verksam även i Tyskland och Frankrike. Han brukar anses som den abstrakta konstens främsta företrädare, detta tack vare att han genom sitt måleri och sina konstteoretiska böcker, bl.a. Om det andliga i konsten, utvecklade den abstrakta konsten. Han brukar kategoriseras som en abstrakt expressionist. Hans måleri kännetecknas av starka, symboliska färger, där färgen är befriad från formen. Han utvecklade sin konst till en nästan formell geometri.

Wassily Wassilyevich Kandinsky was a Russian painter and graphic artist and was active also in Germany and France. He is usually regarded as the foremost representative of abstract art , this is because through his painting and his art theory books, including Concerning the Spiritualin Art, developed the abstract art. He usually categorized as an abstract expressionist. His paintings are characterized by strong, symbolic colors, where color is released from the mold. He developed his art to an almost formal geometry.