Konstalbum-Vassily Kandinsky

Vasilij Vasiljevitj Kandinskij, var en rysk målare och grafiker och var verksam även i Tyskland och Frankrike. Han brukar anses som den abstrakta konstens främsta företrädare, detta tack vare att han genom sitt måleri och sina konstteoretiska böcker, bl.a. Om det andliga i konsten, utvecklade den abstrakta konsten. Han brukar kategoriseras som en abstrakt expressionist. Hans måleri kännetecknas av starka, symboliska färger, där färgen är befriad från formen. Han utvecklade sin konst till en nästan formell geometri.

Wassily Wassilyevich Kandinsky was a Russian painter and graphic artist and was active also in Germany and France. He is usually regarded as the foremost representative of abstract art , this is because through his painting and his art theory books, including Concerning the Spiritualin Art, developed the abstract art. He usually categorized as an abstract expressionist. His paintings are characterized by strong, symbolic colors, where color is released from the mold. He developed his art to an almost formal geometry.