Konstalbum-Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky B: 16 Dec 1866 (4 Dec g.s.) in Moscow, Russia D: 13 Dec 1944 in Neuilly-sur-Seine, France

Franz Marc & Vassily Kandinsky

Vassily Vassilyevich Kandinsky

Kandinsky & Münter

Kandinsky & Vaske

Vassily & Nina

Vassily with Nina in Germany

Vassily & Lodya

From Left- Irene Guggenheim, Kandinsky, Hilla Rebay, and Solomon R. Guggenheim

Vassily Kandinsky - Color Studies

Vassily Kandinsky - Solid Green

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Yellow Accompanying

Vassily Kandinsky - Contrasts 1937

Hommage to Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Improvisation No. 31 Sea Battle ca 1913

Vassily Kandinsky - 1943

Vassily Kandinsky - Composition X 1939

Vassily Kandinsky - Bedroom in Aintmillerstrasse 1909

Vassily Kandinsky - Bauhaus

Vassily Kandinsky - Fixed Points 1942

Vassily Kandinsky - Gravitation

Vassily Kandinsky - Kochel 1909

Vassily Kandinsky - Waterfall II, 1902

Wassily Kandinsky - 1929

Wassily Kandinsky - Balancement, Swinging 1925

Vassily Kandinsky

Wassily Kandinsky - Fragile 1931

Wassily Kandinsky - Gabriele Münter Painting in Kallmunz 1903

Wassily Kandinsky - Gabriele Münter, Kochel

Vassily Kandinsky - Painting No. 200, 1914

Wassily Kandinsky - Rider St George and the Dragon 1915

Wassily Kandinsky - Twilight 1943

Wassily Kandinsky - Upward Oct 1929

Wassily Kandinsky - White Cross Jan-June 1922

Wassily Kandinsky - Yellow Circle 1926

Wassily Kandinsky - Yellow, Red, Blue ca 1925

Wassily Kandinsky - Épanouissement 1943

Wassily Kandinsky - Dominant Curve 1936

Wassily Kandinsky - Red Circle

Wassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Aquarelle (Avec Tache Rouge) 1911

Vassily Kandinsky - Composition 1930

Vassily Kandinsky - Diagonale ca 1923

Vassily Kandinsky - Horizonale ca 1924

Wassily Kandinsky - Houses in Munich 1908

Wassily Kandinsky - Improvisation 28 Second Version 1912

Wassily Kandinsky - La Resolution 1938

Wassily Kandinsky - Reiter 1911

Wassily Kandinsky - Orange 1923

Wassily Kandinsky - Promenade Gracieuse ca 1904

Wassily Kandinsky - Rond et Pointu ca 1939

Wassily Kandinsky - Sintesi Barcelona 1935

Wassily Kandinsky - Spitzen und Bogen ca 1927

Wassily Kandinsky - Watercolour No. 326, 1928

Vassily Kandinsky - Black and Violet 1923

Vassily Kandinsky - Composition VIII 1923

Vassily Kandinsky - Contrasting Sounds 1924

Vassily Kandinsky - Fugue 1914

Vassily Kandinsky - Gabriele Münter 1905

Vassily Kandinsky - Green Composition 1923

Vassily Kandinsky - Group in Crinolines 1909

Vassily Kandinsky - Improvisation Dreamy 1913

Vassily Kandinsky - Fixé 1935

Vassily Kandinsky - Merry Structure 1926

Vassily Kandinsky - On White II, 1923

Vassily Kandinsky - Small Worlds IV, 1922

Vassily Kandinsky - Small Worlds VII, 1922

Vassily Kandinsky - Study to Composition II, 1910

Vassily Kandinsky - To the Unknown Voice 1916

Vassily Kandinsky - White Line (Stroke) 1920

Wassily Kandinsky - Red Oval 1920

Vassily Kandinsky - Akhtyrka 1901

Vassily Kandinsky - Reciprocal Accords 1942

Vassily Kandinsky - The Cow 1910

Vassily Kandinsky - White Figure 1943

Vassily Kandinsky - Several Circles 1926

Vassily Kandinsky - Munich Schwabing with the Church of St Ursula 1908

Vassily Kandinsky - Kochel Graveyard 1910

Vassily Kandinsky - Murnau Train et Château 1909

Vassily Kandinsky - Around the Circle 1940

Vassily Kandinsky - At Rest 1942

Vassily Kandinsky - Autumn Landscape with Boats 1908

Vassily Kandinsky - Blue Painting

Vassily Kandinsky - Colorful Life 1907

Vassily Kandinsky - Composition IX, 1936

Vassily Kandinsky - Decisive Pink 1932

Vassily Kandinsky - Flutter-Like 1931

Wassily Kandinsky - Aquarell VI

Wassily Kandinsky - Points 1920

Vassily Kandinsky - Brown with Supplement 1935

Vassily Kandinsky - Circles in a Circle 1923

Vassily Kandinsky - Soft Hard 1927

Vassily Kandinsky - Accent on Rose 1926

Vassily Kandinsky - Small Worlds I, 1922

Vassily Kandinsky - Murnau, Dorfstrasse 1908

Vassily Kandinsky - Odessa Port 1898

Vassily Kandinsky - Untitled

Wassily Kandinsky - Extended May–June 1926

Wassily Kandinsky - Tranquile Harmonie 1924

Wassily Kandinsky - Tensión Suave 1923

Vassily Kandinsky - Composition (untitled) 1940

Vasily Kandinsky - Multicolored Circle 1921

Vassily Kandinsky - Black Relationship 1924

Vassily Kandinsky - Squares with Concentric Circles 1913

Vassily Kandinsky - Composition VII, 1913

Vassily Kandinsky - Composition Musica

Vassily Kandinsky - Doodle 146th B-day

Vassily Kandinsky - Draft for Mural 1922

Vassily Kandinsky - Multicolored Circle 1921

Vassily Kandinsky - Murnau Street with Women 1908

Vassily Kandinsky - Shapes-Expressionism

Vassily Kandinsky - Black and Violet 1923

Wassily Kandinsky - Heavy Red ca 1924

Vassily Kandinsky - Dull Red 1927

Vassily Kandinsky Grey-Grey-Brown No. 138, 1924

Vassily Kandinsky - Blue Segment 1921

Vassily Kandinsky - Contact 1924

Vassily Kandinsky - Dark Freshness 1927

Vassily Kandinsky - Immersed Green 1933

Vassily Kandinsky - Merry Structure 1938

Vassily Kandinsky - Moderation 1940

Vassily Kandinsky - Red Spot II, 1921

Vassily Kandinsky - Sancta Francisca 1911

Vassily Kandinsky - Small Dream in Red 1925

Vassily Kandinsky - Small Worlds II, 1922

Vassily Kandinsky - Striped 1934

Vassily Kandinsky - Transverse Line 1923

Vassily Kandinsky - Violet-Orange 1935

Vassily Kandinsky - White Oval 1919

Vassily Kandinsky - Yellow Accompaniment 1924

Wassily Kandinsky - Succession 1935

Vassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - A Floating Figure 1942

Vassily Kandinsky - Abstract Tension

Vassily Kandinsky - Bright Unity 1925

Vassily Kandinsky - Complex Simple 1939

Vassily Kandinsky - Composition 1944

Vassily Kandinsky - Grün ca 1929

Vassily Kandinsky - Improvisation 209, 1917

Vassily Kandinsky - Ineinander (Intermingling) 1928

Vassily Kandinsky - Merry Structure 1938

Vassily Kandinsky - Scharf-Ruhig 1927

Vassily Kandinsky - Schwarzes Stäbchen 1928

Vassily Kandinsky - Sign with Accompaniement 1927

Vassily Kandinsky - Three Stars 1942

Wassily Kandinsky

Vassily Kandinsky - Hommage à Grohamann 1926

Wassily Kandinsky - Study for Circles on Black 1921

Vassily Kandinsky - Movement I

Vassily Kandinsky - Multicolored Triangle

Vassily Kandinsky - Scharfruhiges Rosa 1924

Vassily Kandinsky - Shadows 1943

Vassily Kandinsky - Sign 1925

Vassily Kandinsky - Solitaire 54, 1934

Wassily Kandinsky - Liasion 1932

Wassily Kandinsky - Grau Blau 1925

Vassily Kandinsky - Angles HD Wallpaper

Vassily Kandinsky - In Grey 1919

Wassily Kandinsky - Untitled 1922

Wassily Kandinsky - Street Corner 1903

Vasilij Vasiljevitj Kandinskij, var en rysk målare och grafiker och var verksam även i Tyskland och Frankrike. Han brukar anses som den abstrakta konstens främsta företrädare, detta tack vare att han genom sitt måleri och sina konstteoretiska böcker, bl.a. Om det andliga i konsten, utvecklade den abstrakta konsten. Han brukar kategoriseras som en abstrakt expressionist. Hans måleri kännetecknas av starka, symboliska färger, där färgen är befriad från formen. Han utvecklade sin konst till en nästan formell geometri.

Wassily Wassilyevich Kandinsky was a Russian painter and graphic artist and was active also in Germany and France. He is usually regarded as the foremost representative of abstract art , this is because through his painting and his art theory books, including Concerning the Spiritualin Art, developed the abstract art. He usually categorized as an abstract expressionist. His paintings are characterized by strong, symbolic colors, where color is released from the mold. He developed his art to an almost formal geometry.