Konstalbum-Juan Gris

Juan Gris, fullständigt namn José Victoriano Carmelo Carlos González-Pérez, var en spansk målareskulptör och tecknare.

1906 flyttade han till Paris, där han blev god vän och granne till Pablo Picasso. Han studerade kubismen noga och 1912 ställde han ut ett porträtt av Picasso, vilket etablerade honom som en första klassens konstnär. Han utvecklade en alldeles speciell stil, ofta i starka färger.

Han arbetade nära såväl Picasso som Georges Braque. På 1920-talet designade han dräkter och scenkulisser till Sergei Diaghilevs Ballets Russes.

Juan Gris, eg. José Victoriano Carmelo Carlos González - Pérez, was a Spanish painter, sculptor and draftsman.

In 1906 he moved to Paris, where he became a good friend and neighbor to Pablo Picasso. He studied cubism carefully and in 1912 he exhibited a portrait of Picasso, which established him as a first class artist. He developed a very particular style, often in bright colors.

He worked closely with both Picasso and Georges Braque. In the 1920s, he designed costumes and stage scenery for Sergei Diaghilev's Ballets Russes. (Wikipedia)