Konstalbum-Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler B: 12 Dec 1928 in New York i New York D: 27 Dec 2011 in Darien, Connecticut

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler - Acres 1959

Helen Frankenthaler - Blue Atmosphere 1963

Helen Frankenthaler - Bullseye 1989

Helen Frankenthaler - Contentment Island 2004

Helen Frankenthaler - Morpheus 1988

Helen Frankenthaler - Nature Abhors a Vacuum 1973

Helen Frankenthaler - Seeing the Moon on a Hot Summer Day 1987

Helen Frankenthaler - Take Off 1956

Helen Frankenthaler - The Other Side of the Moon 1995

Helen Frankenthaler - Untitled 1996

Helen Frankenthaler, var en amerikansk konstnär som arbetade med abstrakt expressionism.

Jackson Pollock utövade ett tidigt, betydelsefullt inflytande över Frankenthaler. I början av 1950-talet utvecklade hon en egen, lyriskt abstrakt stil. Hon arbetade med laveringar och fläckar av tunna pigment på opreparerad duk i syfte att skapa genomskinliga strukturer som skulle ingå förening med duken. Mountains and Sea (1952) inspirerade Morris Louis och Kenneth Noland till deras ”fläckmålningar”. Senare verk är utförda i starkare färger och fastare former, bland dem Flood (1967), i syntetisk färg.

Helen Frankenthaler, was an American artist who worked with abstract expressionism.

Jackson Pollock exerted an early, significant influence over Frankenthaler. In the early 1950s, she developed her own, lyrical abstract style. She worked with washes of thin spots and pigmentation on the unprepared canvas in order to create the translucent structures would conclude compound of fabric. Mountains and Sea (1952), inspired Morris Louis and Kenneth Noland to their "spot paintings ". Later works are made of stronger colors and firmer forms, among them the Flood (1967), the synthetic color. (Wikipedia)