Konstalbum-Helen Frankenthaler

Helen Frankenthaler, var en amerikansk konstnär som arbetade med abstrakt expressionism.

Jackson Pollock utövade ett tidigt, betydelsefullt inflytande över Frankenthaler. I början av 1950-talet utvecklade hon en egen, lyriskt abstrakt stil. Hon arbetade med laveringar och fläckar av tunna pigment på opreparerad duk i syfte att skapa genomskinliga strukturer som skulle ingå förening med duken. Mountains and Sea (1952) inspirerade Morris Louis och Kenneth Noland till deras ”fläckmålningar”. Senare verk är utförda i starkare färger och fastare former, bland dem Flood (1967), i syntetisk färg.

Helen Frankenthaler, was an American artist who worked with abstract expressionism.

Jackson Pollock exerted an early, significant influence over Frankenthaler. In the early 1950s, she developed her own, lyrical abstract style. She worked with washes of thin spots and pigmentation on the unprepared canvas in order to create the translucent structures would conclude compound of fabric. Mountains and Sea (1952), inspired Morris Louis and Kenneth Noland to their "spot paintings ". Later works are made of stronger colors and firmer forms, among them the Flood (1967), the synthetic color. (Wikipedia)