Konstalbum-Edvard Munch

Edvard Munch, var en norsk konstnär. Han var brorson till Peter Andreas Munch. Edvard Munch är Norges främste konstnär. Han kom att utgöra en viktig inspirationskälla för den tyska expressionismen. Han mest kända verk är Skriet (egentligen fyra bilder med samma motiv). En av de största samlingarna av Munchs verk utanför Norge finns på Thielska galleriet i Stockholm.

Inspiration till målningen Den sjuka flickan fann Munch i sin storasyster Sophie Johannes död i tuberkulos endast femton år gammal. I detta verk ger han prov på den neurotiska expressionism som han använde för att förstärka bilden av verkligheten. Av den målningen finns det åtminstone sex varianter.

Edvard Munch was a Norwegian artist. He was the nephew of Peter Andreas Munch. Edvard Munch is Norway's greatest artist. He came to constitute an important source of inspiration for German Expressionism. He 's best known work is The Scream (actually, four images of the same subject). One of the largest collections of Munch's works outside Norway are on the Thiel Gallery in Stockholm

Munch found inspiration for the painting The Sick Girl in his sister Sophie Johanne's death from tuberculosis, only fifteen years old. In this work he gives samples of the neurotic expressionism which he used to reinforce the image of reality. The painting there are at least six varieties. Wikipedia

http://www.artic.edu/aic/collections/exhibitions/Munch/chronology