Konstalbum-Bela de Kristo

Bela de Kristo var en ungersk konstnär.

Han studerade vid universitetet i Wien och 1939 började sina studier vid School of Fine Arts i Budapest. Samtidigt Kristo bedriver flera discipliner: han arbetar på filminspelningar och skapar den första filmen klubben i Ungern. Några av hans teckningar publiceras också i ungerska tidningar.

Efter examen, anlände Bela de Kristo till Paris, där han organiserade en utställning av ungerska konstnärer 1947 i Saint-Germain-des-Prés. Eftersom hans land var ockuperat av Sovjet armén, bestämde han sig för att bosätta sig permanent i Paris.

Bela de Kristo was a Hungarian artist.

He studied at the University of Vienna and in 1939 began his studies at the School of Fine Arts in Budapest. Meanwhile Kristo engaged in several disciplines: he works on movie sets and creates the first film club in Hungary. Some of his drawings are also published in Hungarian magazines.

After graduation, Bela de Kristo arrived to Paris, where he organized an exhibition of Hungarian artists in 1947 in Saint-Germain-des-Prés. Since his country was occupied by the Soviet Army, he decided to settle permanently in Paris.