Konstalbum-Gabriele Münter

Gabriele Münter F: 19 feb 1877 i Berlin D: 19 maj 1962 i Murnau am Staffelsee

Gabriele Münter - A Portrait of a Young Woman in a Large Hat 1909

Gabriele Münter - Alley in Murnau 1908

Gabriele Münter - Beach at Bornholm 1919

Gabriele Münter - Bergwiese 1910

Gabriele Münter - Blauer Kegelberg ca 1930

Gabriele Münter - Blue Flowers (Narzisser with Cineraria) 1912

Gabriele Münter - Bouquet 1941

Gabriele Münter - Burggraben, Murnau 1911

Gabriele Münter - Bäumende Cloud over the Castle 1939

Gabriele Münter - Date Palm 1930

Gabriele Münter - Die Elmau im Winter 1933

Gabriele Münter - Die Herbstauktionen für Moderne und Zeitgenossen in Deutschland

Gabriele Münter - Eisplatz 1908

Gabriele Münter - Fischerman's House 1908

Gabriele Münter - Flowers on White, Cyklamen and Hyacint 1934

Gabriele Münter - Girl with Doll 1909

Gabriele Münter - Grab, Friedhof St. Nikolaus

Gabriele Münter - Hauptstrasse mit Mann 1934

Gabriele Münter - Haus am Staffelsee 1908

Gabriele Münter - House in Winter (House in the Winter Sun) 1909

Gabriele Münter - Houses on Wintry Road 1910–11

Gabriele Münter - In Schwabing 1912

Gabriele Münter - In Stockholm

Gabriele Münter - Interior (also known as Still Life, Bedroom) 1909

Gabriele Münter - Jawlensky and Werefkin 1908-09

Gabriele Münter - Kandinsky and Erma Bossi (Erminia Bosich) at the Table in the Murnau House 1912

Gabriele Münter - Kandinsky mit dem Kunsthändler Goltz 1912

Gabriele Münter - Lac dans la Montagne

Gabriele Münter - Landscape with White Wall 1910

Gabriele Münter - Landschaft mit Kühen ca 1912

Gabriele Münter - Listening (Portrait of Jawlensky) 1908-09

Gabriele Münter - Little Red Riding Hood 1912

Gabriele Münter - Mai-Abend (Sunday-Stroll) in Stockholm 1916

Gabriele Münter - Malade 1917

Gabriele Münter - Meditation 1917

Gabriele Münter - Murnau Burggraben 1909

Gabriele Münter - Murnau

Gabriele Münter - Outskirts of Murnau 1908

Gabriele Münter - Portrait of a Young Woman 1909

Gabriele Münter - Portrait of Marianne von Werefkin 1909

Gabriele Münter - Portrait of Marianne von Werefkin

Gabriele Münter - Portrait of Mrs Signe Hallberg 1916

Gabriele Münter - Portrait of Olga Hartmann 1910

Gabriele Münter - Posing with Posies

Gabriele Münter - Reißender Gebirgsbach

Gabriele Münter - Road in a Multicolored October 1959

Gabriele Münter - Rosen

Gabriele Münter var en tysk expressionistisk målare och en förgrundgestalt för Münchens avant-gardescen i början av 1900-talet.

1902 blev Münter elev till den ryske konstnären Vasilij Kandinskij vid Phalanx-skolan i München, och hon blev senare hans älskarinna tills första världskriget skilde dem åt 1914. Han vände då hem till Ryssland och hon flyttade till Schweiz.

Tillsammans med Kandinskij och Aleksej von Jawlensky var hon med om att stifta Neue Künstlervereinigung München i München 1909, och hon levererade bidrag till flera av de viktiga avant-garde-utställningarna i Tyskland före världskriget, bland annat Der Blaue Reiter-utställningarna. Efter kriget reste hon mycket, innan hon slog sig ner i Murnau am Staffelsee, där hon och Kandinskij hade bott tillsammans under sommarmånaderna 1909–1914. Hon målade mycket landskap, och hennes stil påminner mer om Jawlenskys än om Kandinskijs.

Kretsen kring Gabriele Münter och Kandinsky vidgades, och till den kreativa miljön slöt sig nu en rad sedermera legendariska konstnärer, bl.a. Franz Marc, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Paul Klee och Arnold Schönberg, mera känd som kompositör. Kandinsky tillkännagav bildandet av Neue Kunstlervereinigung (NKV).

Gabriele Münter was a German expressionist painter and a prominent figure on Munich's avant - garde scene in the early 1900s.

In 1902 Münter became a student of the Russian artist Wassily Kandinsky in Phalanx School in Munich, and she later became his mistress until the First World War separated them in 1914. He then turned back to Russia and she moved to Switzerland.

Together with Kandinsky and Alexej von Jawlensky she was in enacting Neue Künstlervereinigung München in Munich in 1909, and she delivered contributions to many of the major avant-garde exhibitions in Germany before World War II, including Der Blaue Reiter exhibitions. After the war, she traveled a lot before she settled in Murnau, where she and Kandinsky had lived together during the summer months from 1909 to 1914. She painted a lot of landscapes, and her style is more reminiscent of Jawlenskys than Kandinskijs.

The circle around Gabriele Münter and Kandinsky widened, and the creative environment now joined a series later legendary artists, including Franz Marc, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Paul Klee and Arnold Schoenberg, better known as a composer. Kandinsky announced the formation of the Neue Künstlervereinigung (NKV).