Konstalbum-Gabriele Münter

Gabriele Münter var en tysk expressionistisk målare och en förgrundgestalt för Münchens avant-gardescen i början av 1900-talet.

1902 blev Münter elev till den ryske konstnären Vasilij Kandinskij vid Phalanx-skolan i München, och hon blev senare hans älskarinna tills första världskriget skilde dem åt 1914. Han vände då hem till Ryssland och hon flyttade till Schweiz.

Tillsammans med Kandinskij och Aleksej von Jawlensky var hon med om att stifta Neue Künstlervereinigung München i München 1909, och hon levererade bidrag till flera av de viktiga avant-garde-utställningarna i Tyskland före världskriget, bland annat Der Blaue Reiter-utställningarna. Efter kriget reste hon mycket, innan hon slog sig ner i Murnau am Staffelsee, där hon och Kandinskij hade bott tillsammans under sommarmånaderna 1909–1914. Hon målade mycket landskap, och hennes stil påminner mer om Jawlenskys än om Kandinskijs.

Kretsen kring Gabriele Münter och Kandinsky vidgades, och till den kreativa miljön slöt sig nu en rad sedermera legendariska konstnärer, bl.a. Franz Marc, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Paul Klee och Arnold Schönberg, mera känd som kompositör. Kandinsky tillkännagav bildandet av Neue Kunstlervereinigung (NKV).

Gabriele Münter was a German expressionist painter and a prominent figure on Munich's avant - garde scene in the early 1900s.

In 1902 Münter became a student of the Russian artist Wassily Kandinsky in Phalanx School in Munich, and she later became his mistress until the First World War separated them in 1914. He then turned back to Russia and she moved to Switzerland.

Together with Kandinsky and Alexej von Jawlensky she was in enacting Neue Künstlervereinigung München in Munich in 1909, and she delivered contributions to many of the major avant-garde exhibitions in Germany before World War II, including Der Blaue Reiter exhibitions. After the war, she traveled a lot before she settled in Murnau, where she and Kandinsky had lived together during the summer months from 1909 to 1914. She painted a lot of landscapes, and her style is more reminiscent of Jawlenskys than Kandinskijs.

The circle around Gabriele Münter and Kandinsky widened, and the creative environment now joined a series later legendary artists, including Franz Marc, Robert Delaunay, Pablo Picasso, Paul Klee and Arnold Schoenberg, better known as a composer. Kandinsky announced the formation of the Neue Künstlervereinigung (NKV).