Konstalbum-Einar Jolin

Johan Einar Jolin var en svensk expressionistisk målare. Han var son till professor Severin Jolin och sonson till skådespelaren Johan Christopher Jolin. Jolin studerade bland annat vid Tekniska skolan i Stockholm 1906 och Konstnärsförbundets målarskola innan han 1908 tillsammans med vännen Isaac Grünewald reste till Paris för vidare konststudier under Matisse till 1914. Hans motiv består i huvudsak av porträttstilleben och Stockholmsvyer i naivistisk stil.  Wikipedia
 
Jolin var gift tre gånger; först 1921–1936 med Britt von Zweigbergk, andra gången 1943–1950 med Clorinda Campbell Kissack och tredje gången 1952 med sångerskan Tatjana Angelini-Scheremetiew. Han är far till Christopher JolinMichaela Jolin och Angelina Jolin
 
Johan Einar Jolin was a Swedish expressionist painter. He was the son of Professor Severin Jolin and grandson of actor John Christopher Jolin. Jolin studied among others at the Technical School in Stockholm in 1906 and the Artists' League school of painting before 1908 together with his friend Isaac Grünewald traveled to Paris for further art studies in Matisse to 1914. His motive consists mainly of portraits, still life and Stockholm Views in the naive style. Wikipedia
 
Jolin was married three times; First 1921-1936 with Britt von Zweigbergk, the second time 1943-1950 with Clorinda Campbell Kissack and third time in 1952 with singer Tatjana Angelini Scheremetiew. He is a father of Christopher Jolin, Michaela Jolin and Angelina Jolin.