Konstalbum-Agnes Cleve

Agnes Cleve-Jonand, eller Agnes Cleve, var en svensk bildkonstnär och en av modernismens pionjärer i Sverige.

Agnes Cleve-Jonand föddes i Uppsala som barn till professor Per Teodor Cleve och författaren Alma Cleve. Hon var syster till Astrid Cleve och Célie Brunius. Cleve-Jonand avlade studentexamen i Uppsala och studerade sedan på Högre konstindustriella skolan i Stockholm.

Hon var 1901–1912 gift med advokaten Ernst Lindesjöö, med vilken hon hade två barn. Hon var under några år bosatt i Göteborg och studerade periodvis på Valands konstskola för bland andra Carl Wilhelmson. Efter en uppslitande skilsmässa reste Agnes Cleve-Jonand till Paris 1913 och studerade för Henri Le Fauconnier på Académie de la Palette och för André Dunuyer.

I sitt andra äktenskap var hon från 1915 (till makens död 1941) gift med konstnären John Jon-And, som hon träffade på Valand. Paret Jon-And bodde i Stockholm och senare i Bohuslän. Familjens sommarnöje Källviken vid Gullmarsfjorden i Bohuslän blev en samlingspunkt för konstnärer. Där vistades det rysk-tyska konstnärsparet Vassily Kandinsky och Gabriele Münter, med vilka kontakter knutits redan under Paris-tiden. Bägge var medlemmar i den tyska konstnärsgruppen Der Blaue Reiter, vilken anses ha påverkat Agnes Cleve-Jonand och John Jon-And.

Familjen var under en period bosatt i USA.

Agnes Cleve-Jonand, or Agnes Cleve, was a Swedish painter and one of the pioneers of modernism in Sweden.

Agnes Cleve-Jonand was born in Uppsala as the child of Professor Per Teodor Cleve and the author Alma Cleve. She was the sister of Astrid Cleve and Celie Brunius. Cleve-Jonand graduated baccalaureate in Uppsala and then studied at the Higher Industrial Arts School in Stockholm.

She was married to the lawyer Ernst Lindsjöö 1901-1912 , with whom she had two children. She was for some years living in Gothenburg and studied intermittently at the Valand School of Art, among others, Carl Wilhelmson. After a bruising divorce Agnes Cleve-Jonand traveled to Paris in 1913 and studied under Henri Le Fauconnier at the Académie de la Palette and André Dunuyer

In her second marriage, she was married from 1915 (to her husband's death in 1941) to the artist John Jon-And, whom she met at Valand. The couple Jon-And lived in Stockholm and later in Bohuslän. The family's summer house Källviken Gullmarsfjorden in Bohuslän became a gathering place for artists. Where dwelt the Russo-German artist couple Vassily Kandinsky and Gabriele Münter, with whom contacts have been made during the Paris period. Both were members of the German artist group Der Blaue Reiter, which is believed to have affected Agnes Cleve-Jonand and John Jon-And.

The family was in a period of residence in the United States.