Lite om Konstnären

11. okt, 2015

Pablo Picasso är en av 1900-talsmåleriets mest berömda och dominerande konstnärer tillsammans med Dalí, Matisse, Monet och Warhol. Han utvecklade tillsammans med Georges Braque en egen stil, kubismen.

11. okt, 2015

Pablo Picasso föddes i Malaga i Andalusien, i ett hus vid Plaza de la Merced. Han var son till José Ruiz y Blascomålare, bildlärare och konstprofessor, och María Picasso y López. Picasso antog först 1901 det mer konstnärligt klingande Pablo Picasso istället för födelsenamnet Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Mártir Patricio Ruiz y Picasso (Blasco). 

Födseln var mycket dramatisk. Barnmorskan trodde att Pablo var dödfödd och ägnade sig istället åt modern. Det var farbrodern och läkaren Don Salvador som sannolikt kom att rädda hans liv, genom att andas cigarrök i den nyföddes näsborrar så att han kvicknade till och började skrika. Den unge Pablo kom därefter att leva till drygt 91. Redan som 7-åring visade han en exceptionell färdighet i att teckna och måla; hans första kända oljemålning är från denna tid och visar en tjurfäktningsscen, en "Picador" (1889-90). År 1891 flyttade familjen från Malaga till La Coruña på vars konstskola Picasso kom in endast 11 år gammal. Picasso arbetade förutom som målare även grafiker, skulptör, keramiker och diktare m m. Han var en absolut huvudgestalt i det moderna måleriet av central betydelse för flera av 1900-talets viktigaste strömningar. 

Picasso hade otaliga kärleksaffärer och fem långa relationer med balettdansösen Olga Khoklova 1918, Marie-Thérèse Walter 1927, fotografen Dora Maar 1936, konstnären Françoise Gilot 1944 och keramikern Jacqueline Roque. Han fick fyra barn; Paulo, Maya, Claude och Paloma Picasso. I det första giftermålet med Olga Khoklova fick de en son, Paulo. De var formellt gifta fram till Olgas död 1955 fastän separerade sedan länge. Mellan giftermålen fick han dottern Maya med Marie-Thérèse Walter och barnen Claude och Paloma Picasso med Françoise Gilot. Françoise Gilot i motsats till hans andra kvinnor lämnade honom 1953 och hävdade att hon blev illa behandlad, misshandlad och inte kunde stå ut med alla Picassos kärleksaffärer vid sidan om. Senare beskrev hon sitt liv med Picasso i boken Leva med Picasso. Andra giftermålet var med Jacqueline Roque 1961 och de förblev gifta fram till Picassos död.