11. okt, 2015

Pablo Picasso - 25 Oct 1881 – 8 Apr 1973

Pablo Picasso är en av 1900-talsmåleriets mest berömda och dominerande konstnärer tillsammans med Dalí, Matisse, Monet och Warhol. Han utvecklade tillsammans med Georges Braque en egen stil, kubismen.