11. okt, 2015

Henri Matisse - 31 Dec 1869 - 3 Nov 1954

Matisse är allmänt betraktad, tillsammans med Pablo Picasso och Marcel Duchamp, som en av de tre konstnärer som hjälpte till att definiera den revolutionära utvecklingen i bildkonst i de inledande decennierna av nittonhundratalet och fick ursprungligen etiketten Fauvist (vilddjuret). Under 1920-talet hyllades han trots allt som en försvarare av den klassiska traditionen i fransk målning.