11. okt, 2015

Vassily Kandinsky - 16 Dec 1866 – 13 Dec 1944

Vassily (Wassily) Kandinsky var en inflytelserik rysk konstnär och konstteoretiker. Han är erkänd för att vara en av de första att måla abstrakt. Kandinsky är född i Moskva och spenderade sina första år i Odessa, där han tog examen på Grekov Odessa Art School. Han skrev in sig på Universitetet i Moskva för att studer juridik och ekonomi. Eftersom han blev så skicklig i sitt yrke blev han erbjuden en professur (chair of Roman Law) på universitetet i Dorpat. Kandinsky började studera måleri (life-drawing, sketching and anatomy) när han var 30 år.