Konstalbum-Frédéric Iriarte

Frédéric Iriarte

Frédéric Iriarte

Frédéric Iriarte - Energie Élement Technologique 1992

Frédéric Iriarte - Apparition I

Frédéric Iriarte - Ascenceur, Élévateur

Frédéric Iriarte - Enracinée

Frédéric Iriarte - Frime Mécanique

Frédéric Iriarte - Illusion

Frédéric Iriarte - Perdu la Tête

Frédéric Iriarte - Caravanic

Frédéric Iriarte - Eau Élement Technologique

Frédéric Iriarte - Electrix

Frédéric Iriarte - Energie Élement Technologique 1992

Frédéric Iriarte - Fontaine aux Plaisirs 1991

Frédéric Iriarte - Frime Mécanique

Frédéric Iriarte - Goudron Danssant

Frédéric Iriarte - Icix

Frédéric Iriarte - Illusion

Frédéric Iriarte - Mécanisation

Frédéric Iriarte - Motorix

Frédéric Iriarte - Multimedia

Frédéric Iriarte - Parasite Voyeur

Frédéric Iriarte - Project Artotec, Spirel 1, Fittja, Stockholm 2010

Frédéric Iriarte - Rêve d'un Voyageur

Frédéric Iriarte - Satellite 2000

Frédéric Iriarte - Terre Élement Technologique

Frédéric Iriarte - Voile au Vent

Frédéric iriarte - Cyclobic - Cykelskydd

Frédéric Iriarte - Parkbänk Re-Wind

Frédéric Iriarte - Trash, Pärlmussla

Frédéric Iriarte - Zicki, Roterande Stol

Frédéric Iriarte is a contemporary plastic artist. He lives and works in Sweden since 1986.

Han tillhörde under 1980-talet den avantgardistiska rörelsen La figuration libre i södra Frankrike. Född 1963 i Paris och utbildad vid konstakademien i Perpignan (södra Frankrike), kom till Sverige 1986 och är numera bosatt i Järna, strax söder om Södertälje.

Grundare, ägare ARTOTEC AB, ARTOTEC /Forskning
Grundare, ägare Irréaliste Förlaget, film, musik produktion.

Medlem i: BUS (1990-2012), KRO (1991-2000), Konstnärscentrum-öst (1997-2001).

1997-2000 Ordförande för KonstnärsCentrum-Öst (Stockholm, Gotland och Uppsala län).


2001-2005 Lärare och kursansvarig i färg och form inom Innovation och Design utbildningen som har fått utmärkelsen ”Årets teknikutbildning 2004” vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan samt kursansvarig för ”Konst, teknik, färg och form” vid KTH och Södertörnhögskola.

In the 1980s he belonged to the avant-garde movement Figuration Libre fr: Figuration libre and presented his works, among others, Galerie Beaubourg, the Marianne and Pierre Nahon Gallery and the Centre Georges Pompidou and the Museum of Modern Art City of Paris. It was during his travels, known and worked with a number of graffiti artists, performance artists, videos, films, photographers and musicians such as Ben VautierHerve Di RosaRichard Di Rosafr:Speedy Graphitofr:Jerome Mesnagersv:Kjartan SlettemarkBengt Lindström, Kaj and Ficaja, Brain and others.

On his arrival in Sweden, perilous road hitchhiking in January 1986, he designed sets for theater groups such as avant-garde Aurora Teater Hilda Hellwig, Claes Peter Hellwig Stockholm for example.