Konstalbum-Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico F: 10 jul 1888, Volos, Grekland D: 20 nov 1978, Rom, Italien

Giorgio de Chirico (München 1907) 10 juli 1888 Volos, Greece

Giorgio de Chirico - Interno Metafisico con Testa di Mercurio 1969

Giorgio de Chirico - The Archaeologist 1927

Giorgio de Chirico - Archaeologists 1926

Giorgio de Chirico - Bathers on the Beach 1934

Giorgio de Chirico - Bust of Minerva 1947

Giorgio de Chirico - By the Sea 1925

Giorgio de Chirico - Colonial Mannequins 1943

Giorgio de Chirico - Conversation 1927

Giorgio de Chirico - Costumes for Le Bal 1929

Giorgio de Chirico - Diana asleep in the Woods 1933

Giorgio de Chirico - Furniture in the Valley 1963

Giorgio de Chirico - Furniture and Rocks in a Room 1973

Giorgio de Chirico - Gladiator Arena 1975

Giorgio de Chirico - Gladiators 1930

Giorgio de Chirico - Gladiators and Lion 1927

Giorgio de Chirico - Gladiators

Giorgio de Chirico - Horses and Temple 1949

Giorgio de Chirico - Il Trovatore ca 1968

Giorgio de Chirico - Island San Giorgio 1967

Giorgio de Chirico - Italian Plaza with a Red Tower 1943

Giorgio de Chirico - Italian Plaza with Monument of Poet

Giorgio de Chirico - Le Verre de Vin 1923

Giorgio de Chirico - Metafysisk Interiör med Naken Anatomisk Modell 1968

Giorgio de Chirico - Metafysisk Vision av New York 1975

Giorgio de Chirico - Metaphysical Interior of Studio 1948

Giorgio de Chirico - Metaphysical Interior with Sun which Dies 1971

Giorgio de Chirico - Metaphysical Triangle (The Red Glove) 1958

Giorgio de Chirico - Mystery and Melancholy of a Street, Turin Spring 1914

Giorgio de Chirico - Nude Woman on the Beach 1932

Giorgio de Chirico - Nymphs Bathing 1955

Giorgio de Chirico - Paris Studio of the Artist

Giorgio de Chirico - Playthings of the Prince 1915

Giorgio de Chirico - Self Portrait Giorgio de Chirico ca 1922

Giorgio de Chirico - Still Life 1929

Giorgio de Chirico - Still Life with Silver Ware 1962

Giorgio de Chirico - Strange Travelers 1922

Giorgio de Chirico - Study of a Model

Giorgio de Chirico - The Archaeologists 1927

Giorgio de Chirico - The Dioscuri 1974

Giorgio de Chirico - The Disquieting Muses 1917

Giorgio de Chirico - The Divine Horses 1963

Giorgio de Chirico - The Evangelical Still Life

Giorgio de Chirico - The Evil Genius of a King 1914-15

Giorgio de Chirico - The Great Metaphysician 1917

Giorgio de Chirico - The Great Metaphysician 1971

Giorgio de Chirico var en italiensk konstnär, men föddes i Volos, Grekland. Han är mest känd för sina metafysiska målningar och brukar ses som en föregångare till den surrealistiska rörelsen.

Efter konststudier i München, där han hade influerats av bland andra Arnold Böcklin och Max Klinger, flyttade han till Paris 1911. På 1910-talet utförde han de målningar, som han har blivit mest berömd för, de så kallade "metafysiska" målningarna. Dessa framställer sällsamma, pseudoklassiska byggnader i ett överdrivet perspektiv runt tomma torg och hotfulla skulpturer. Den drömliknande stämningen förstärks genom inplaceringen av oväntade föremål, målade med kylig objektivitet.

De Chirico betecknas som den kanske främste föregångaren och inspiratören till surrealistiskt måleri. Under tjugotalets första hälft stod han i nära kontakt med rörelsen, ledd av André Breton, men kontakterna blev snart komplicerade genom de Chiricos egensinnighet och ovilja att följa andras order. Efter 1925 var förhållandet mellan de Chirico och surrealisterna ytterst antagonistiskt.

1929 publicerade de Chirico en mycket inflytelserik "metafysisk" roman, Hebdomeros (Hebdoméroc, svensk översättning Torsten Ekbom, Galerie Blanche, 1987), som mottogs med beundran också av konstnärens fiender surrealisterna. Denna bok betraktas idag, ironiskt nog, som ett mästerverk inom surrealistisk litteratur.