Konstalbum-Giorgio de Chirico

Giorgio de Chirico var en italiensk konstnär, men föddes i Volos, Grekland. Han är mest känd för sina metafysiska målningar och brukar ses som en föregångare till den surrealistiska rörelsen.

Efter konststudier i München, där han hade influerats av bland andra Arnold Böcklin och Max Klinger, flyttade han till Paris 1911. På 1910-talet utförde han de målningar, som han har blivit mest berömd för, de så kallade "metafysiska" målningarna. Dessa framställer sällsamma, pseudoklassiska byggnader i ett överdrivet perspektiv runt tomma torg och hotfulla skulpturer. Den drömliknande stämningen förstärks genom inplaceringen av oväntade föremål, målade med kylig objektivitet.

De Chirico betecknas som den kanske främste föregångaren och inspiratören till surrealistiskt måleri. Under tjugotalets första hälft stod han i nära kontakt med rörelsen, ledd av André Breton, men kontakterna blev snart komplicerade genom de Chiricos egensinnighet och ovilja att följa andras order. Efter 1925 var förhållandet mellan de Chirico och surrealisterna ytterst antagonistiskt.

1929 publicerade de Chirico en mycket inflytelserik "metafysisk" roman, Hebdomeros (Hebdoméroc, svensk översättning Torsten Ekbom, Galerie Blanche, 1987), som mottogs med beundran också av konstnärens fiender surrealisterna. Denna bok betraktas idag, ironiskt nog, som ett mästerverk inom surrealistisk litteratur.