Konst-GAN Gösta Adrian-Nilsson

Gösta Adrian-NilssonGAN, egentligen Nilsson, Gösta Adrian var en svensk konstnär och författare. Han räknas som en betydande pionjär inom den svenska modernistiska konsten. Han är bland annat representerad på Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseumMalmö konstmuseumWaldemarsudd och Kulturen i Lund. På det sistnämnda museet utgör GAN:s verk tillsammans med silversmeden Wiven Nilssons stommen i en permanent utställning om modernismen. Hans efterlämnade papper finns på Universitetsbiblioteket i Lund.

Efter studier vid Zahrtmanns Skole i Köpenhamn for han 1914 till Berlin för att studera modernismen. I Berlin kom han genom författaren Herwarth Waldens galleri Der Sturm i kontakt med de samtida konstströmningarna. Både Kandinsky och Franz Marc var av stor vikt när han då började utveckla en semi-abstrakt stil med djupa, skälvande färger. Det var en helt egen stil av expressiv kubism. Han var hänförd av modern teknologi och maskulin styrka, som ofta kom att reflekteras i hans verk. 1916 flyttade han till Stockholm där han genom sin modernistiska konst och sin propaganda för den nya konsten, väckte stor uppmärksamhet. Kring 1919 började GAN:s konst rikta sig mot en rent abstrakt konst och cirka 1920 gjorde hans flera collage i en Dadaistisk anda. Mellan 1920 och 1925 levde han i Paris och kom där i kontakt med Alexander Archipenko och Fernand Léger. Légers influens kan delvis bli sedd i hans återgivning av maskinella mänskliga figurer i form av sportmän, sjömän och soldater. GAN producerade även geometriskt abstrakta verk vid 20-talets slut. Under 30-talet utvecklade han en personlig hållning till surrealismen och medverkade i utställningar som Kubisme-Surrealisme i Köpenhamn 1935.

Han influerade medlemmarna ur Halmstadgruppen. Genom GAN:s gamle vän järnvägsingenjören Egon Östlund sammanfördes han redan i juli 1919 med kusinerna Axel och Erik Olson och Waldemar Lorentzon. 1928 lärde han känna Sven Jonson och Esaias Thorén, varav särskilt den senare kom att bli en stor beundrare av GAN. Särskilt hans surrelistiska fas påverkade dem, men även hans sjömansmotiv, och då i synnerhet hos Thorén Parallellt med sitt måleri utvecklade han även sitt författarskap genom utgivning av dikter, noveller och barnböcker.

GAN avled ogift och ligger begravd på Norra kyrkogården i Lund.