Konstalbum-James Ensor

James Ensor - Henry de Groux

James Ensor

James Ensor - In front of Entry of Christ into Brussels 1940s

James Ensor in his Studio 1948

James Ensor - Self Portrait with Flowered Hat 1883

James Ensor - Self Portrait with Masks 1936

James Ensor - At the Conservatory 1902

James Ensor - Christ's Entry into Brussels 1888-89

James Ensor - Frightful Musicians 1891

James Ensor - Our Two Portraits 1905

James Ensor - The Peaches 1890

James Ensor - Self Portrait 1922

James Ensor - Skeletons in the Studio 1900

James Ensor - Skeletons Warming Themselves 1889

James Ensor - Small Bizarre Figures 1888

James Ensor - Still Life in the Studio 1889

James Ensor - The Banquet of the Starved 1915

James Ensor - The Rower 1883

James Ensor - The Strange Masks 1892

James Ensor - Carnival in Flanders 1920 (1931)

James Ensor - Chinese Porcelain with Fans 1880

James Ensor - Death and the Masks 1897

James Ensor - Masks 1938

James Ensor - Masks Mocking Death 1888

James Ensor - Me and my Circle 1939

James Ensor - Old Lady with Blue Shawl, The Artist's Grandmother 1881

James Ensor - Old Woman with Masks Theatre of Masks 1889

James Ensor - Pierrot and Skeleton in a Yellow Robe 1893

James Ensor - Pierrot and Skeletons 1907

James Ensor - Portrait of the Artist Surrounded by Masks 1899

James Ensor - Russian Music 1881

James Ensor - Shells and Shellfish 1889

James Ensor - Skeleton Looking at Chinoiseries 1885

James Ensor - Skeletons Fighting Over a Hanged Man (Skeletons Fighting for the Body of a Hanged Man) 1891

James Ensor - Skeletons Fighting Over a Pickled Herring 1891

James Ensor - Still Life in the Studio 1889

James Ensor - Still Life with Fish and Shells 1898

James Ensor - Still Life with Masks (Bric à Brac) 1896

James Ensor - The Astonishment of the Mask Wouse 1889

James Ensor - The Bathing Hut, Afternoon 1876

James Ensor - The Despair of Pierrot or Pierrot in Despair, second version 1910

James Ensor - The Drunkards 1883

James Ensor - The Intrigue 1890

James Ensor - The Oyster Eater 1882-83

James Ensor - The Puzzled Masks 1930

James Ensor - The Red Cabbage 1925

James Ensor - The Skeleton Painter 1895-96

James Ensor - The Song of the Wine or Thirsty Masks 1935

James Sidney Edouard, Baron Ensor, född den 13 april 1860 i Oostende, Belgien, död den 19 november 1949 i Oostende, var enbelgisk målare och grafiker.

Ensor föddes i Oostende av en engelsk far och en flamländsk mor. Han fick sin konstnärliga utbildning vid akademin i Bryssel. Hans målningar negligerades dock av de flesta konstkritiker, och det var inte förrän på 1920-talet som Ensor fick ett allmänt erkännande. 1930 gjordes han till baron.

Ensor började med att utföra mörka interiörer, porträtt samt ett flertal stilleben. Under slutet av 1880-talet förändrades Ensors stil och han framställde makabra och bisarra karnevalsbilder med skelett och maskerade frossare. I dessa målningar kan man se inspiration från bland andra BoschBruegel d.ä. och Goya. Den mest ryktbara målningen är ”Kristi intåg i Bryssel 1889” från 1888.

Han räknas till de största inom det moderna belgiska måleriet. Dröm och verklighet, hallucinationer och iakttagelser flätas samman i hans märkliga ångestfyllda målningar, där tingens och människans rätta jag döljer sig bakom groteska masker. Den högt uppdrivna och brett pålagda färgen förstärker den gåtfulla stämningen.