Konstalbum-Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck - 1870 F: 10 Jul 1862 i Helsingfors, Finland D: 23 Jan 1946 i Saltsjöbaden, Stockholm, Sverige

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck in 1890s

Helene Schjerfbeck

Helene Schjerfbeck - Paints at her Home in Tammisaari in 1937

Helene Schjerfbeck - 1927

Helene Schjerfbeck - Karin (also known as The Girl with Large Eyes) 1928

Helene Schjerfbeck - Self Portrait 1939

Helene Schjerfbeck - A Woman with Style and a Sense of Fashion

Helene Schjerfbeck - Angel Fragment (After El Greco) 1928-29

Helene Schjerfbeck - I Caféfönstret

Helene Schjerfbeck - Circus Girl 1916

Helene Schjerfbeck - Dreams 1920

Helene Schjerfbeck - Einar Reuter (Study in Brown) ca 1915-18

Helene Schjerfbeck - Flickan vid Gärdet 1897-02

Helene Schjerfbeck - Framför Spegeln 1937

Helene Schjerfbeck - Girl From the Islands 1929

Helene Schjerfbeck - Girl Reading 1900s

Helene Schjerfbeck - Girl with Beret 1935

Helene Schjerfbeck - Green Apples and Champagne Glass 1934

Helene Schjerfbeck - Katkelma 1905

Helene Schjerfbeck - Lilies of the Valley in a Blue Vase II, 1929

Helene Schjerfbeck - Little Girl

Helene Schjerfbeck - Madonna de la Charité, El Grecon Mukaan 1941

Helene Schjerfbeck - Naisprofiili 1884

Helene Schjerfbeck - Portrait of a Girl 1886

Helene Schjerfbeck - Profile of a Girl 1887

Helene Schjerfbeck - Portrait of a Girl, Katri ca 1918

Helene Schjerfbeck - Seated Woman in White Dress 1908

Helene Scherfbeck - Portrait of Helena Westermarck 1884

Helene Schjerfbeck - Self Portrait 1884-85

Helene Schjerfbeck - Self Portrait 1885

Helene Schjerfbeck - Seamstress 1903

Helene Schjerfbeck - Self Portrait 1945

Helene Schjerfbeck - Self Portrait with Black Background 1915

Helene Schjerfbeck - Self Portrait with Black Mouth 1939

Helene Schjerfbeck - Singer in Black 1916

Helene Schjerfbeck - Skrattande Flicka 1921

Helene Schjerfbeck - Stillhet 1907

Helene Schjerfbeck - Study of a Youth 1882

Helene Schjerfbeck - The Teacher 1933

Helene Schjerfbeck - The Woodcutter I, 1910-11

Helene Schjerfbeck - The Woodcutter, Head Study 1943

Helene Schjerfbeck - Tulips 1890

Helene Schjerfbeck - Youth Sketch for Death of Wilhelm von Scwerin 1885

Helene Schjerfbeck - Konfirmanden, Andakt 1839

Helene Schjerfbeck - Min Mor 1902

Helene Schjerfbeck - Rött Hus i Ekenäs ca 1920

Helene (Helena Sofia) Schjerfbeck var en finländsk konstnär. Hon var syster till arkitekten Magnus Schjerfbeck.

Helene Schjerfbeck började måla i 1800-talets naturalistiska och historiserande stil men utvecklade genom åren ett alltmer reducerat och sparsmakat modernistiskt måleri. Hon är mest omtalad för sina uttrycksfulla och avskalade självporträtt — de flesta och mest kända målade under åren 1939–1945 då hon var kring åttio år gammal. Andra kända Schjerfbeckmålningar är Konvalescenten  och Grönt stilleben som 1991 trycktes på finska frimärken.

Schjerfbeck växte upp under små omständigheter i en finlandssvensk familj i Helsingfors. Fadern var tjänsteman vid järnvägen och efter hans för tidiga död i tuberkulos 1876 levde familjen på moderns änkepension samt på att hyra ut rum. När Schjerfbeck vid fyra års ålder föll nedför en trappa och fick en allvarlig höftskada kunde familjen inte bekosta läkarvård och man lät skadan självläka. Följden blev att Schjerfbeck resten av livet i perioder plågades av smärtor och fick en haltande gång vilket troligen har bidragit till hennes omvittnade tillbakadragenhet.

År 1873, endast 11 år gammal, blev hon antagen vid Finska Konstföreningens ritskola där hon bland annat studerade under Adolf von Becker. Vid 18 års ålder vann hon sådan beundran för sitt historiemåleri att hon fick ett stipendium att studera i Frankrike. Schjerfbeck började vid Académie Colarossi i Paris 1880 och ytterligare stipendier gjorde att hon under det följande decenniet kunde göra studieresor till Bretagne, St Ives/CornwallRomFlorensWien och Sankt Petersburg.

Efter studieresorna bodde Schjerfbeck i Helsingfors och arbetade under några år som lärare på Konstföreningens Ritskola. Schjerfbeck trivdes inte i huvudstadens konstnärskretsar och blev inte heller uppskattad under det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets nationalromantiska period då Akseli Gallen-Kallela var det stora namnet. Hon deltog dock under dessa år i samlingsutställningar i bland annat Helsingfors och Åbo.

År 1902 flyttade hon tillsammans med modern till den lilla staden Hyvinge norr om Helsingfors där de kom att bo i tjugo år i ett rum och kök. De var under åren i Hyvinge hon utvecklade sitt modernistiska måleri. Hon inspirerades av Manetvan GoghCézanneimpressionisterna och symbolisterna som hon studerade i nyutkomna konstböcker, samt av samtida konstnärer som hon följde i tidskrifterna The StudioL’Art et les Artiste och Ord & Bild. Genom konsthandlaren Gösta Stenman fick hon se originalmålningar av Juan GrisMarie LaurencineTyko Sallinen och andra.

Konsthandlaren och galleristen Gösta Stenman hade kontaktat Schjerfbeck 1913 och det var han som skulle göra henne känd. Han köpte upp hennes målningar som han sålde i sin konsthandel i Helsingfors och snart kom de överens om ett kontrakt där han betalade henne lön. Den 12 september 1917 öppnade Stenman hennes första separatutställning i sitt Helsingforsgalleri. Detta blev en slags come-back för Schjerfbeck. Några år senare fick hon pensions- och statsbidrag och förlänades orden Finlands vita ros.

Ett par år efter moderns död 1923 bosatte sig Schjerfbeck i kuststaden Ekenäs där hon stannade tills hon under kriget flyttade till ett sanatorium och därefter till Saltsjöbaden utanför Stockholm.

I början av 1930-talet öppnade Stenman ett galleri i Stockholm och utställningen där 1937 blev Schjerbecks definitiva genombrott:

”Själv bevarar jag minnet av Stenmans första Schjerfbecksutställning 1937 som en av de starkaste upplevelser, som under ett snart trettioårigt kritikerliv beskärts mig.” — Konst- och arkitekturkritikern Gotthard Johansson. ”Inför Helene Schjerfbecks konst tystnar av sig själv frågan om gammalt och nytt, ja, till och med gott eller dåligt. Här står man inför den stora konsten, här är heligt rum.” — Gotthard Johansson.

Schjerfbeck avled på Saltsjöbadens Badhotell den 23 januari 1946. Hennes grav finns på Sandudds begravningsplats i Helsingfors.

Den största samlingen av Schjerfbecks konst förvaltas idag av Ateneum i Helsingfors. Betydande samlingar finns även på Villa Gyllenberg och Didrichsens konstmuseum i Helsingfors.

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Helene_Schjerfbeck