Konstalbum-Albert Edelfelt

Albert Gustaf Aristides Edelfelt, född 27 juli 1854 på Kiala gård utanför BorgåFinland, död 18 augusti 1905, var en finlandssvensk målare och illustratör. Han illustrerade bland annat Runebergs dikter. Han var bror till Berta Edelfelt. Albert Edelfelt var son till arkitekten Carl Albert Edelfelt och Alexandra Brandt, köpmansdotter från Borgå. Som 19-åring begav sig Edelfelt 1873 till Antwerpen för att studera historiemåleri och fortsatte följande år sina måleristudier i Paris. Där utförde han 1877 en av sina mest kända målningar, Drottning Blanka, som illustrerar Zacharias Topelius' berättelse om drottning Blanka av Namur och prins Hakon.

Edelfelt hade framgångar på Salongen i Paris, och erhöll 1880 medalj för målningen Ett barns likfärd (1879). 1881 invaldes Edelfelt i den Ryska konstakademin. Edelfelt skördade även lagrar med sina porträtt, till exempel Läsande parisiska (1880) och porträttet av operasångerskan Aino Ackté (1901). För porträttet av Louis Pasteur (1885) belönades Edelfelt med franska hederslegionens kors. Under förtryckstiden fick Edelfelts patriotiska verk, bland andra Björneborgarnas marsch (1892) och hans illustrationer av Fänrik Ståls sägner, stor spridning i Finland.

Motiven i Edelfelts måleri utgjordes bland annat av interiörer och folklivsskildringar från den nyländska skärgården, till exempel Kvinnor utanför Roukolaks kyrka (1887). De sistnmämnda motiven ökade i takt med nationalromantikens framväxt på 1890-talet.

År 1895 valdes Edelfelt till ordförande för Finska Konstnärsföreningen och år 1896 målade han tsar Nikolaj II:s porträtt. Edelfelts sista verk blev Invigningen av Åbo Akademi 1640 för Helsingfors universitets solennitetssal.

Edelfelt ingick 1888 äktenskap med friherrinnan Ellan de la Chapelle, och samma år föddes paret enda barn, sonen Erik Edelfelt (1888–1910) som dog barnlös. Familjen flyttade på hustruns önskan från Paris till Helsingfors 1891. Edelfelt ligger begraven på Sandudds begravningsplats.    

https://sv.wikipedia.org/wiki/Albert_Edelfelt

Albert Edelfelt var en av de mest betydande finländska bildkonstnärerna och en av de största påverkarna inom konstlivet. Han föddes på Kiala gård nära Borgå den 21.7.1854. Sin studentexamen avlade han som 17-åring år 1871. Samma sommar anställdes han som tecknare vid den första konsthistoriska exkursionen som Finska Fornminnesföreningen ordnade till sydvästra Finland och Åland.

Edelfelt studerade konst i Finska Konstföreningens ritskola och i universitetets ritsal åren 1869–1873. Han fortsatte sina studier vid konstakademin i Antwerpen 1873–74, med historiemåleri som studieinriktning. Han ville ändå till Paris, dit han anlände i maj 1874. Edelfelt började studera i historiemålaren Jean-Leon Gerômes ateljé vid franska Konstakademin, École des Beaux-Art. Våren 1877 målade han verket Hertig Karl skymfande Klas Flemings lik. Verket fick ett gott mottagande på Salongen i Paris och det anses vara en av höjdpunkterna inom det finländska realistiska historiemåleriet, men tiderna och smaken höll redan på att förändras.

Den nya strömningen var realismen och det realistiska friluftsmåleriet. År 1879 målade Edelfelt Ett barns likfärd, som representerar den psykologiska realismen. För denna målning fick han tredje pris på Salongen, vilket banade väg för hans internationella ryktbarhet. Med verken som skapades i Haiko nådde Edelfelt en sådan framgång, att dörrarna öppnades för honom både till den internationella konsthandeln och till det ryska hovet.

År 1888 ingick Edelfelt äktenskap med den rika arvtagerskan och firade skönheten Anna Elise (Ellan) de la Chapelle. Deras son Erik föddes i slutet av samma år. Makarna hade känt varandra ända sedan barnsben, men trots detta blev deras äktenskap inte lyckligt.

Under sina sista levnadsår strävade Edelfelt efter att följa med sin tid, men de nya strömningarna inom konsten, symbolismen och syntetismen, inspirerade honom inte speciellt. Edelfelts arbetstakt var obarmhärtigt hård, och den 18.8.1905 avslutade en hjärtinfarkt hans liv. Hans tidiga död var en chock och hans begravning blev en sorgehögtid för hela det finländska folket. (CM)

Källa: Hintze, Bertel 1953. Albert Edelfelt. Helsinki: WSOY.