Konstalbum-Albert Johansson

Albert Johansson - 1987

Albert Johansson - Beredskapsplan och Farliga Förbindelser-(1:a Versionen) 1973

Albert Johansson - Bevarad Hemlighet IV 1982

Albert Johansson - Connexion 120, Civilisationen kan utvecklas utan trä, men gå under utan träd 1974

Albert Johansson - Divination III, 1965

Albert Johansson - Dukat Bord 1988-89

Albert Johansson - Fata Morgana

Albert Johansson - Fata Morgana

Albert Johansson - Gyllene Välfärd 1967

Albert Johansson - Komposition 1973

Albert Johansson - Komposition mot Rosa Fond

Albert Johansson - Konception 1985

Albert Johansson - Konnexion 58, Aningslös Plan om Expansionistiska Ideal och Felfunktioner 1972-73

Albert Johansson - Konnexion IV, Samtidsgestalter och Ofattbar Verklighet 1970-71

Albert Johansson - Lergöksvalsen 1979-85

Albert Johansson - Morgon 1988-89

Albert Johansson - Målning

Albert Johansson - Rivalitet 1979

Albert Johansson - Untitled 1966

Albert Johansson - Conception A 1985

Albert Johansson - Conception I, 1985

Albert Johansson - Den Gåtfulla Drömmen 23, 1981-92

Albert Johansson - Differenta Led I, 1965

Albert Johansson - Insufficiens IV, 1970-71

Albert Johansson - Invention XIX

Albert Johansson - Invention XV

Albert Johansson - Komposition EA

Albert Johansson - Komposition i Rosa

Albert Johansson - Komposition med Glas

Albert Johansson - Komposition

Albert Johansson - Konception I, 1985

Albert Johansson - Konnexion 107, Gröna Vågen med Frontsystem 1974

Albert Johansson - Konnexion 120, Civilisationen kan utvecklas utan trä, men gå under utan träd 1974

Albert Johansson - Konnexion 140, 1975

Albert Johansson - Konnexion 160, 1975

Albert Johansson - Konnexion III, 1974

Albert Johansson - Konnexion-69, 1973 Saneringsplan och Farliga Förbindelser 1973

Albert Johansson - Konnexion 99, Studieplan med Flerfunktioner 1974

Albert Johansson - Målning

Albert Johansson - Morgonrodnad 1988-89

Albert Johansson - Målning 1984-85

Albert Johansson - Målning

Albert Johansson - Nature Morte 1951

Albert Johansson - Stilleben 1988-89

Albert Johansson - Utan Titel 1986

Albert Johansson - Vinglas 1988

Albert Johansson - Rymdcirkus