Konstalbum-Eric C Hallström

Eric Hallström var en konstnärmålare och grafiker som tillhörde gruppen Färg och Form.

Eric Hallström var son till konstnären Carl Axel Thure Hallström. Fadern hade ursprungligen arbetat som litograf i Norrköping men senare flyttat till Stockholm där efter en tids konststudier i Tyskland gick över till att arbeta som landskapsmålare. Carl Axel Thure Hallström var djup religiös, något som Eric Hallström under sin ungdom kom att ta avstånd ifrån. Eric Hallström kom att gå i lära och arbeta tillsammans med sin far. Han studerade vid Tekniska skolan i Stockholm (sedermera känd som Konstfack) 1909-1910 och Carl Wilhelmsons målarskola, Stockholm 1912. 1913 syns ett första inflytande från naivismen i hans måleri, men under de följande åren influerades han främst av måleriet inom Konstnärsförbundet. Under första världskriget kom Hallström även att influeras av kubismen.

1917 fick han och målarkamraten Gideon Börje kontakt med den i Stockholm bosatte italienske futuristen och konsthandlaren Arturo Ciacelli. Året därpå ställde båda ut sina verk hos Ciacellis konstgalleri på Strandvägen.

Eric Hallström, (som egentligen var döpt till Efraim), räknas till en av de främsta företrädarna för naivismen i Sverige på 1910- och 1920-talen. Under 1930- och 1940-talen präglas hans konst, under ömsesidig påverkan bland annat av Albin Amelin och Sven Erixson ("X:et") av vitalism, en expressionistisk naturalism.

Han har utfört landskap, norrländska älvmotiv, men mestadels motiv från Stockholms gator, figurtavlor och interiörer. Många av hans bästa verk tillkom på 1910-talet då motiven hämtades från Rörstrands PorslinsfabrikHagaparken och Karlbergs slott. Kring 1917 hör till den allra främsta perioden i Hallströms oeuvre, då de välkända verken På önDen ryske miljonären och Karlbergs ridbana tillkom.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Eric_Hallstr%C3%B6m